fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: công ty cổ phần

Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Hướng dẫn về vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần được hướng dẫn tại điều 111, Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13 quy định về vốn điều lệ khi Thành lập doanh nghiệp Cổ phần...

Thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần, tư vấn hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Khái niệm & đặc điểm Công ty cổ phần

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Khái niệm & đặc điểm Công ty cổ phần, những điều cần biết khi thành lập công ty cổ phần tại Hải Phòng...

Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi việc thi hành luật đất đai

Nghị định
Nghị định 17/2006/NĐ-CP ban hành ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần...