fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Con dấu

Quy định về con dấu của Doanh nghiệp

Những điều cần biết khi Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng
Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân, bạn cần nắm rõ khi thành lập doanh nghiệp...

Bỏ con dấu doanh nghiệp, việc này phải làm từ lâu

Bỏ con dấu doanh nghiệp, việc này phải làm từ lâu
Tôi cho rằng, không thể xem con dấu là một yêu cầu bắt buộc phải có để văn bản đã ký bởi người đại diện hợp pháp, nhân danh doanh nghiệp có hiệu lực được....