fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chuyển nhượng chứng khoán

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản
Từ năm 2015, chỉ còn một mức thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản - Đại lý thuế Hải phòng cập nhật tin tức thuế TNCN mới...