fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chứng thư số

Quyết định 508/QĐ-BHXH quản lý và sử dụng chữ ký số

Quyết định
Quyết định 508/QĐ-BHXH ban hành ngày 06/04/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam...