fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chứng chỉ

Điều kiện dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán, hồ sơ dự thi và các môn thi

Điều kiện dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán
Bạn làm trong nghề kế toán có tâm huyết với nghề, có nguyện vọng thi cử, có điều kiện chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm, hồ sơ lấy chứng chỉ hành nghề kế toán...