fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính như: Cho phép doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu; Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2015....

Chính sách ‘thoáng’ nhất chờ đón 2015

Nhiều chính sách mang tính bước ngoặt hứa hẹn tạo nên một sự thay đổi đột phá mới
Năm 2015, môi trường kinh doanh tại Việt Nam có độ mở thông thoáng chưa từng thấy. Tinh thần cởi trói doanh nghiệp thể hiện mạnh mẽ, nhiều chính sách mang tính bước ngoặt hứa hẹn tạo nên một sự thay đổi đột phá mới...