fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: chế độ thai sản

Chú ý về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản

Chú ý về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản
Những lưu ý về thời gian nộp hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản cho người lao động theo quy định của pháp luật ban hành theo Công văn 361/LĐTBXH-BHXH...

Quy định về chế độ thai sản năm 2015

Quy định về chế độ thai sản năm 2015
Tổng hợp nội dung về điều kiện hưởng, quyền lợi được hưởng chế độ thai sản trong năm 2015. Thủ tục hồ sơ hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản năm 2015...