fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Chế độ kế toán

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp
Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp...

Tổng hợp điểm mới TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán DN

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC...

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán

Quyết định
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2006 hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ...

Chế độ sổ kế toán theo quyết định 15

Văn bản pháp luật
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số...

Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết định 15

Hệ thống báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế...

Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 15

Văn bản pháp luật
Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong chế...

Xử phạt về Chế độ kế toán, những điều Quý Bạn cần quan tâm?

Hỏi đáp kế toán
Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh nghiệp thực hiện sai quy định. Để hiểu rõ và đầy đủ về nội dung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...