fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: BHYT

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn các thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp mới hoặc thay đổi địa bàn từ tỉnh, thành phố khác đến....
Chỉ thị 05/CT-TTg ban hành ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...