fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: BHXH

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn các thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp mới hoặc thay đổi địa bàn từ tỉnh, thành phố khác đến....

Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm xã hội ban hành QĐ 959/QĐ-BHXH quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế....
Chỉ thị 05/CT-TTg ban hành ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...

Quyết định 508/QĐ-BHXH quản lý và sử dụng chữ ký số

Quyết định
Quyết định 508/QĐ-BHXH ban hành ngày 06/04/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam...

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực trong tháng 03/15
Trong tháng 03/2015, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương sẽ có hiệu lực như nâng lương hưu, trợ cấp BHXH cho cán bộ, công chức; điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH; bồi dưỡng đi biển cho kiểm ngư viên… ...

Quy định về chế độ thai sản năm 2015

Quy định về chế độ thai sản năm 2015
Tổng hợp nội dung về điều kiện hưởng, quyền lợi được hưởng chế độ thai sản trong năm 2015. Thủ tục hồ sơ hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản năm 2015...

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015
Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Thông qua luật này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có...