fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: BHTN

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn các thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN đối với Doanh nghiệp mới hoặc thay đổi địa bàn từ tỉnh, thành phố khác đến....

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015
Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Thông qua luật này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có...