fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: bất động sản

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính như: Cho phép doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu; Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng; sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2015....

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản

Thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản
Từ năm 2015, chỉ còn một mức thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản - Đại lý thuế Hải phòng cập nhật tin tức thuế TNCN mới...