fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Bảo hiểm xã hội

Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Bảo hiểm xã hội ban hành QĐ 959/QĐ-BHXH quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế....

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Quyết định
Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định giao dịch điện tử trong BH

Quyết định
Quyết định 528/QĐ-BHXH ban hành 14/04/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Quy định về chế độ thai sản năm 2015

Quy định về chế độ thai sản năm 2015
Tổng hợp nội dung về điều kiện hưởng, quyền lợi được hưởng chế độ thai sản trong năm 2015. Thủ tục hồ sơ hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản năm 2015...

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015
Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Thông qua luật này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có...