fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: Bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Quyết định
Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định
Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...

Bảo hiểm thất nghiệp: Quy định mới từ 1/1/2015

Bảo hiểm thất nghiệp: Quy định mới từ 1/1/2015
Mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp,… là một số thay đổi đáng kể về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015....

Quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2005

Quy định mới về Bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2005
Mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp,… là một số thay đổi đáng kể về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015....

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015
Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Thông qua luật này, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có...