fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 72/2014/TT-BTC

Thông tư 72/2014/TT-BTC hoàn thuế GTGT với hàng hóa ngoại

Thông tư
Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/05/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh...