fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 59/2007/TT-BTC

Thông tư 59/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 149

Thông tư
Thông tư 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...