fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 45/2011/NĐ-CP

Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Nghị định
Đại lý thuế Hải Phòng cập nhật Nghị định 45/2011/NĐ-CP ban hành ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và một số hệ thống pháp luật Thuế khác...