fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 43/2013/QH13

Các hành vi cấm trong đấu thầu, hình thức xử lý theo Bộ luật hình sự 2015

Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu theo luật đấu thầu 43/2013/QH13 và hình thức xử lý theo bộ luật hình sự 100/2015/QH13...