fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 39/2011/NĐ-CP

Nghị định 39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 185/2004/NĐ-CP

Nghị định
Nghị định 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/05/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán...