fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 382/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH về Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...