fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 32/2015/NĐ-CP

Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định
Kiểm toán Hải Phòng cập nhật nội dung Nghị định 32/2015/NĐ-CP ban hành ngày 25/03/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng...