fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 247/QĐ-TCT

Quyết định 247/QĐ-TCT xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 247/QĐ-TCT ngày 12/03/2012 xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế...