fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 18/VBHN-BTC

Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế được hướng dẫn tại Điều 8 của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế ...