fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 166/2013/TT-BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định xử phạt hành chính về thuế

Thông tư
Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế...