fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 15/2016/TT-BXD

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư
Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực ngày 15/08/2016...