fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 15/2014/TT-BTC

Miễn thu lệ phí trước bạ xe máy điện đến hết 30/6/2015

Miễn thu lệ phí trước bạ xe máy điện đến hết 30/6/2015
Thông tư 15/2014/TT-BTC của Bộ Công an, từ ngày 01/6/2014, xe máy điện, các loại xe có kết cấu tương tự phải đăng ký biển kiểm soát mới được phép lưu thông...