fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 13/2009/NĐ-CP

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Nghị định
Nghị định 129/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế...