fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương

Thông tư
Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương kế toán trưởng và phụ trách kế toán...