fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 111/2013/TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Thông tư
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP...