fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 100/2016/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định
Nghị định 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi...