fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 06/2016/TT-BXD

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư
Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, xác định giá ca máy và thiết bị...