fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 02/2016/TT-BXD

Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư
Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 do Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có hiệu lực ngày 02/04/2016...