fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Tag: 01/01/2015

Áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015

Áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015
Ngày 01/01/2015, thuế GTGT được áp dụng với một số mặt hàng: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ......