fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

1. Ai là người thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án?

⇒ Chủ đầu tư quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có đặc điểm gì?

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chủ đầu tư;

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có tư cách pháp nhân độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án được Chủ đầu tư giao;

– Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án của mình.

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Sử dụng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

3. Yêu cầu về năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

Tiêu chí Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
Giám đốc quản lý dự án Trình độ chuyên môn thuộc chuyên nghành xây dựng phù hợp.

Có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án.

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc giám sát thi công hoặc đã là giám đốc quản lý dự án hay chỉ huy trưởng công trình tương ứng theo từng cấp hạng và yêu cầu của dự án (cụ thể tại Điều 54 – NĐ59/2015)

Chuyên viên Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.
Quy mô tổ chức Tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có được thuê “Tư vấn quản lý dự án” trợ giúp trong công tác quản lý dự án hay không?

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án của mình.

5. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là gì?

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Chủ đầu tư.

– Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tùy thuộc yêu cầu, tính chất của dự án.

– Thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của Chủ đầu tư.

Phó phòng KTXD ThangLong – TDK – MB
Nguyễn Như Duẩn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online