fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Quyết định bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp ngày 01/07/2016

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định về quản lý về chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp bắt đầu từ cuối tháng 5/2016

Quyết định bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp ngày 01/07/2016

Quyết định bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp ngày 01/07/2016 (ảnh minh hoạ)

BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm quản lý các đối tượng sau:

 • BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.
 • BHXH tỉnh chịu trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh quản lý.
 • BHXH huyện chịu trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn huyện quản lý, tổng hợp các trường hợp giảm, di chuyển.

Đồng thời Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng theo hợp đồng ký với Bảo hiểm Xã hội tỉnh như nội dung nêu trên bằng các hình thức sau:

 • Thông qua đơn vị sử dụng lao động
 • Qua tài khoản cá nhân người hưởng
 • Bằng tiền mặt cho người hưởng

Quyết định số 828 phần cấp cho BHXH tỉnh và BHXH huyện tiến hành chi trả đối với các đối tượng:

 • BHXH tỉnh: ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN); trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN; trợ cấp một lần khi chết do TNLD-BNN; chỉ hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, chi phí giám đinh thương tât, bệnh tật
 • BHXH huyện: chỉ chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, chỉ chế độ BHXH một lần đối với người đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư…

Quyết định 828/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, thay thế các quy định sau đây

 • Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/05/2012 về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online