fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Đợt 3 chuẩn mực kế toán được công bố quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính ban hành công bố sáu đợt 3 Chuẩn mực kế toán Việt Nam


Ngày hiệu lực: 01/01/2003


Xem & Download: Quyết định 234/2003/QĐ-BTC công bố 6 đợt 3 chuẩn mực kế toán


VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành 31/12/2007 Hướng dẫn
2 Thông tư 23/2005/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành 29/04/2005 Hướng dẫn

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online