fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Category: Bảng giá

Giá phí cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft

Phần mềm kế toán 3TSoft
Cung cấp bản quyền, hỗ trợ, hướng dẫn update, bảo trì phần mềm kế toán. Vnaa cung cấp phần mềm kế toán 3Tsoft, phần mềm kế toán với nhiều tính năng vượt trội, phù hợp cho mọi doanh nghiệp, giải pháp đúng cho công việc kế toán...

Gói 0: Dành cho mọi người dùng miễn phí phần mềm kế toán 3TSoft

Phần mềm kê toán miễn phí 3TSoft
Gói dùng thử miễn phí cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho sinh viên và kế toán viên sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft miễn phí trọn gói...

Gói 5: Dành cho doanh nghiệp sử dụng song ngữ Anh – Trung – Nhật – Hàn (Gói Enterprise)

Phần mềm kế toán 3TSoft - Gói Enterprise
Bảng giá gói Enterprise cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán song ngữ Anh - Trung - Nhật - Hàn cung cấp bởi Kế toán Hải Phòng...

Gói 4: Dành cho doanh nghiệp lớn (Gói Professional)

Phần mềm kế toán 3TSoft - Gói Professional
Bảng giá gói Professional cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh lực thương mại, dịch vụ cung cấp bởi Kế toán Hải Phòng...

Gói 3: Dành cho doanh nghiệp lớn (Gói Advance)

Phần mềm kế toán 3TSoft - Gói Advance
Bảng giá gói Advance cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh lực thương mại, dịch vụ cung cấp bởi Kế toán Hải Phòng...

Gói 2: Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Gói Regular)

Phần mềm kế toán 3TSoft - Gói Regular
Bảng giá gói Regular cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh lực sản xuất, xây dựng, cung cấp bởi Kế toán Hải Phòng...

Gói 1: Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Gói Basic)

Phần mềm kế toán 3TSoft - Gói Basic
Bảng giá gói Basic cung cấp phần mềm kế toán 3TSoft dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh lực thương mại, dịch vụ - cung cấp bởi Kế toán Hải Phòng...