fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Nhân sự

Nguyễn Hoàng Vụ

nguyenhoangvu
Ông Nguyễn Hoàng Vụ - Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Khu vực miền Bắc...