fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/08/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế bảo vệ môi trường

Phạm vi áp dụng:

Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 15/11/2012 Sửa đổi Tải biểu mẫu
2 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc hội 01/01/2012 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 01/01/2012 Hướng dẫn Tải biểu mẫu
4 Nghị định 78/2000/NĐ-CP về phí xăng dầu 01/01/2001 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
5 Quyết định 03/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức thu phí xăng dầu 09/01/2009 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Từ khóa tìm kiếm:

  • nghị định về thuế tài nguyên môi trường

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online