fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Ngày hiệu lực: 01/01/2014

Xem & Download: Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật sửa đổi số 31/2013/QH13, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn
 2 Nghị định 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  13/08/2013 Hết hiệu lực một phần
3 Nghị định 121/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 01/03/2012 Hết hiệu lực
4 Nghị định 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  01/01/2009 Hết hiệu lực
5 Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh 01/07/2014 Hướng dẫn
6 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Hướng dẫn

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K-Khu vực Miền Bắc. Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc CN Kiểm toán viên/Chuyên viên Đại lý thuế.
Hỗ trợ Online