fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh

Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/05/2004 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 03/2003/QH11 áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Số hiệu 129/2004/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 31/05/2004 Nơi ban hành Chính phủ
Ngày hiệu lực 30/06/2004 Tình trạng Hết hiệu lực
Xem & Download Nghị định 129/2004/NĐ-CP hướng dẫn luật lĩnh vực kinh doanh
Phạm vi điều chỉnh
Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là hoạt động kinh doanh).

Bạn có thể tìm Nghị định 129/2004/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online