fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bị cấm

(Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc Hội khóa 13 ban hành (còn gọi là Luật Đầu tư 2014), có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 quy định 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Chi tiết 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Phụ lục 04 – Luật Đầu tư 2014.
 • Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề theo Phụ lục 04 được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

2. Ngành nghề kinh doanh bị cấm
Điều 6 – Luật Đầu tư 2014 quy định chi tiết các ngành nghề bị cấm sau:

 • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 – Luật Đầu tư 2014;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 – Luật Đầu tư 2014;
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Nếu Quý Khách gặp khúc mắc về lựa chọn Ngành nghề kinh doanh khi thành lập Doanh nghiệp hãy liên hệ với Chúng tôi theo thông tin:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Áp dụng thành lập tại Hải Phòng

Send me a copy

Hướng dẫn các bước Thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online