fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Luật thuế 70/2014/QH13 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng với thuốc lá, bia rượu

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 70/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Luật thuế 70/2014/QH13 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng với thuốc lá, bia rượu

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 01/07/2016 Sửa đổi bổ sung
2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 01/04/2009 Bị sửa đổi bổ sung
3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 01/01/2016 Hướng dẫn
4 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành 28/04/2016 Hợp nhất
5 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành 11/12/2014 Hợp nhất

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online