fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Luật kế toán 2003

Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI ban hành ngày 17/06/2003

Số hiệu 03/2003/QH11 Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 17/06/2003 Nơi ban hành Quốc hội
Ngày hiệu lực 01/01/2004 Tình trạng Hết hiệu lực
Xem & Download Luật kế toán 2003
Phạm vi điều chỉnh
Luật kế toán 2003 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Luật ra đời nhằm thống nhất quản lý hệ thống kế toán, đưa kế toán trở thành công cụ cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch các thông tin tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Luật kế toán 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Bạn có thể tìm Luật 03/2003/QH11 và các văn bản liên quan khác trong bài Hệ thống văn bản pháp luật về Luật kế toán

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online