fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Luật 70/2014/QH13 về xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

Luật 70/2014/QH13 ngày 30/05/2014 của Quốc hội ban hành điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ngày hiệu lực: 30/05/2014

Xem & Download: Luật 70/2014/QH13 về xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Hiện Luật 70/2014/QH13 chưa có văn bản liên quan. Chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất

 

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online