fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ | Video nghiệp vụ mẫu

Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ - Video nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

Sơ đồ chữ T biểu thị Kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ – Nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
NGHIỆP VỤ 3TSoft
65 Ngày 18/01, ghi giảm tài sản cố định có nguyên giá 800.000.000, đã khấu hao được 780.000.000 và bán thanh lý cho Công ty TNHH Sao Việt, MST 2400392179, được 120.000.000, thuế GTGT là 12.000.000, số hóa đơn 0043671, ký hiệu GL/2009B, ngày 18/01, tiền bán thanh lý chưa thanh toán. Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý là 18.000.000, thuế GTGT là 1.800.000 theo hóa đơn số 0034521, MG/2009B, ngày 18/01. Chi phí này được ghi nhận công nợ với Công ty Xây lắp Thành An, MST: 0305615600.  Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ
Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí dài hạn Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ
Tính giá vốn hàng bán
Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Khóa dữ liệu cuối tháng 01/2010
Lập báo cáo, hiệu chỉnh các chỉ tiêu trên các báo cáo quyết toán Video nghiệp vụ mẫu kế toán tổng hợp và các bút toán cuối kỳ

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online