fbpx
 • facebook
 • youtube
 • pinterest
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
 • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
 • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Kế toán sản xuất giá thành | Video nghiệp vụ mẫu 3TSoft

Kế toán sản xuất giá thành - Video nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

Sơ đồ chữ T biểu thị kế toán toán sản xuất giá thành – Nghiệp vụ mẫu phần mềm kế toán 3TSoft

Yêu cầu nghiệp vụ kế toán sản xuất giá thành:

 • Hãy tập hợp chi phí và tính giá thành cho sản phẩm nhôm trắng và nhôm màu sản xuất trong tháng 01/2010
NGHIỆP VỤ THỰC HÀNH
Nghiệp vụ 3TSoft
64
25
52

Ngày 05/01 mua một dây truyền công nghệ đã thanh toán tiền cho Công ty TNHH Thương mại Đại La – Số 8 Lê Thanh Nghị, HN, MST 0102356661. Dây truyền được đưa ngay vào sử dụng phục vụ cho bộ phận sản xuất (theo HĐ 00809, ký hiệu MH/2009K, ngày 05/01)

Nội dung Số lượng Đvt Đơn giá Thành tiền
Dây truyền công nghệ 1 Bộ 60.000.000 60.000.000
Thuế GTGT 10% 6.000.000
Tổng cộng 66.000.000

Công ty trích khấu hao trong vòng 5 năm, chi phí được phân bổ hoàn toàn cho bộ phận sản xuất.

Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
23 Ngày 12/01 chi tiền thanh toán mua phụ gia làm sáng phục vụ quá trình sản xuất là 20.000.000đ Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
32 Ngày 03/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng sản xuất tiếp 2 loại sản phẩm là nhôm trắng và nhôm màu như sau:

 • VLP Chất xúc tác: 200Kg. Dùng cho SP nhôm trắng 150Kg, SP nhôm màu 50Kg.
 • VLC nhôm thỏi: 15.000Kg. Dùng cho SP nhôm trắng 10.000Kg, SP nhôm màu 5.000Kg.
 • VLC Hóa chất: 150Kg. Dùng cho SP nhôm trắng 100Kg, SP nhôm màu 50Kg.
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
Ngày 05/01 xuất kho 300Lít xăng và 200Lít dầu phục vụ sản xuất hai loại sản phẩm Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
Ngày 06/01 xuất kho 15 khuôn đúc và 5 ống thép phục vụ sản xuất hai loại sản phẩm Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành

Ngày 12/01 xuất kho 250Kg hóa chất làm nhẵn nhôm dùng sản xuất hai loại sản phẩm như sau:

 • Dùng cho SP Nhôm trắng: 100Kg
 • Dùng cho SP Nhôm màu: 150Kg
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành

Ngày 18/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng cho sản xuất hai loại sản phẩm như sau:

 • VLP Chất xúc tác: 300Kg. Dùng cho SP nhôm trắng 120Kg, SP nhôm màu 180Kg.
 • VLC Sơn màu: 50Kg dùng cho SP nhôm màu
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành

Ngày 18/01 xuất kho một số nguyên vật liệu dùng sản xuất hai loại sản phẩm như sau:

 • VLC Nhôm thỏi: 6.000Kg. Dùng cho SP nhôm trắng 3.500Kg, SP nhôm màu 2.500Kg.
 • VLC Hóa chất: 50Kg dùng cho SP nhôm màu.
 • VLC Sơn màu: 50Kg dùng cho SP nhôm màu.
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
68 Ngày 31/01 bảng tính tiền lương toàn Công ty như sau:

Đvt: 1000 vnd

Chỉ tiêu Tiền lương BHXH (15%) BHYT
(2%)
Tổng CP của DN Các khoản trích của CBCNV Số còn lại thực lĩnh
BHXH
(5%)
BHYT
(1%)
Tổng CBCNV
SP nhôm trắng 30.000 4.500 600 35.100 1.500 300.000 1.800 33.300
SP nhôm màu 40.000. 6.000 800 46.800 2.000 400.000 2.400 44.400
Chung 2SP 50.000 7.500 1.000 58.500 2.500 500 3.000 55.500
Bộ phận bán hàng 20.000 3.000 400 23.400 1.000 200 1.200 22.200
Bộ phận quản lý 30.000 4.500 600 35.100 1.500 300 1.800 33.300
 T ổng 170.000 25.500 3.400 198.900 8.500 1.700 10.200 159.800
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
33

Ngày 31/01 nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng như sau:

 • Nhôm thỏi: 5.000Kg, đơn giá nhập lại là 35.000đ. Dùng cho SP nhôm trắng 3.000Kg, SP nhôm màu 2.000Kg.
 • Xăng: 60Lít, đơn giá nhập lại là 15.800đ.
 • Dầu: 40Lít, đơn giá nhập lại là 14.700đ.
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
63 Ngày 31/01 nhập kho 15.000Kg sản phẩm nhôm trắng và 12.000Kg nhôm màu Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành
Biết không có sản phẩm dở dang đầu và cuối kỳ, hãy tính giá thành cho các sản phẩm sản xuất trong kỳ

 • Tính khấu hao
 • Tính giá xuất
 • Tạo và phân bổ giá thành
 • Nguyên vật liệu phân bổ trực tiếp
 • Nhân công và chi phí chung phân bổ tỷ lệ theo NVL
 • Tính giá thành và cập nhật giá
Video nghiệp vụ mẫu kế toán sản xuất, giá thành

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online