fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hướng dẫn tạo mới dữ liệu (Data) trên 3TSoft

Bước 1: Tạo 2 thư mục BACKUP để lưu các tệp sao lưu tự động và DATABASE để lưu cơ sở dữ liệu như hình dưới
Tạo thư mục backup

Bước 2: Chạy phần mềm

Nhấn vào vào nút “Hiển thị” để thấy được Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu

Giao diện chính phần mềm 3TSoft

Tiến hành điền Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và Tên cơ sở dữ liệu

  • Máy chủ:Là tên máy chủ cơ sở dữ liệu, mặc định là “(LOCAL)
  • Người sử dụng:Là tên truy cập SQL Server, mặc định là “SA
  • Mật khẩu:Là mật khẩu truy cập SQL Server, mặc định là “3TSoft.vn
  • Tên cơ sở dữ liệu:Là tên cơ sở dữ liệu muốn đặt VD ở đây là “DB3TSOFT_V200

Bước 3: Tại mục “Backup” bấm vào nút 3 chấm () để chọn đường dẫn đến thư mục để chứa các tệp sao lưu tự động của chương trình, như hình dưới:

Backup dữ liệu 3TSoft

Sau đó chọn OK để quay lại màn hình đăng nhập và thông tin kết nối

Bước 4: Tạo mới cơ sở dữ liệu và để khai báo đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu

Dữ liệu 3TSoft

Nếu bạn muốn cập bộ dữ liệu mẫu của chương trình thì trên cửa sổ “Đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu” tích vào nút .
Sau khi chọn xong bấm “Thực hiện” để chương trình tự động chạy đến khi có thông báo đã thực hiện xong.

Thực hiện xong cài đặt 3TSoft

Sau khi kết thúc phần tạo mới cơ sở dữ liệu, bạn có thể đăng nhập vào phần mềm với tên người sử dụng mặc định làADMIN, mật khẩu để trống bấm Chấp nhận là vào được phần mềm.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online