fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến khi đăng ký BHXH, BHYT, BHTN chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến khi đăng ký BHXH, BHYT, BHTN chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đối với người lao động:

+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

– Đối với đơn vị:

+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định việc đóng BHXH, BHTN, BHYT với người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động (HĐLĐ) trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.

Chia sẻ để thành công

ThangLong-TDK-MB

Sứ mệnh của Chúng tôi là cung cấp dịch vụ có chất lượng vượt trội, giá thành hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.
Hỗ trợ Online