fbpx
  • facebook
  • youtube
  • pinterest
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

về vấn đề chủ đầu tư tự quyết toán 1 hạng mục công trình tư nhân không thuộc nguồn vốn nhà nước. Có thể áp dụng theo thông tư BTC số 4819/BTC-DT ngày 8/04/2016 được hay không?

Hỏi & Đáp tài chínhDanh mục đơn: Vấn đề khácvề vấn đề chủ đầu tư tự quyết toán 1 hạng mục công trình tư nhân không thuộc nguồn vốn nhà nước. Có thể áp dụng theo thông tư BTC số 4819/BTC-DT ngày 8/04/2016 được hay không?
Lê Minh Thiện (thienxxx@xn--betrim-ni8b.com.vn) hỏi 3 năm trước
1 Câu trả lời
Nguyễn Như Duẩn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ của Chúng tôi. Với thắc mắc của bạn, Chúng tôi xin phép được tham vấn như sau:
1. Các dự án của bạn không thuộc phạm vi sử dụng vốn Nhà nước, do đó Nhà nước khuyến khích việc tuân thủ các quy định mà Nhà nước đã ban hành về đầu tư xây dựng. Cụ thể, hiện nay đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước (trong và ngoài Ngân sách) thực hiện quyết toán hoàn thành theo quy định của Thông tư 09/2016/Tt-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
2. Văn bản mà bạn nêu ra, đó là “Công văn” số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính, chỉ là văn bản đôn đốc, hướng dẫn việc quyết toán dự án hoàn thành công trình dùng vốn Nhà nước mà thôi. Không phải văn bản quy định các nội dung cần thực hiện trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Trân trọng cảm ơn!

Your Answer

Đánh giá nội dung bài viết
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Bài viết chưa có đánh giá)
Loading...
Chia sẻ để thành công